<=  POWRÓT do głównej I historia I życiorys artystyczny I program I i inne I obiekty I architektura I 2004 r I 2005 rI    Deja vu - 2007r
TOLEDO 2007

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

ZBIGNIEW DUDEK

R Z E Ź B A 

Prace studenckie wykonane w pracowni rzeźby 
Akademi Sztuk Pięknych
im Wł. Strzemińskiego w Łodzi.
Wydział Tkaniny i Ubioru - pod moim kierunkiem.
II rok  - Agata Maciejewska


Szkolna pracownia rzezby, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi ->>http://www.asp.lodz.pl/

 

CONTACTS
The 5th International Symposium at Klenová

symposium 10. 5. - 21. 5.2004
exhibition 23. 5. - 1. 8.2004
Galerie Klatovy/Klenová
Zámek Klenová
340 21 Janovice n.Úhlavou


INSTALACJE  studentek I roku
wykonane pod moim kierunkiem 
na Miedzynarodowym Sympozjum 
Akademii Artystycznych 
Zámek Klenová,  Czechy
10.5. - 21.5.2004

Galerie Klatovy/Klenová


  • W strukturze dydaktycznej Uczelni prowadzona przeze mnie pracownia przyporządkowana jest do Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego Wydziału Tkaniny i Ubioru w A.S.P. Łódź.  
 • Kształcenie odbywa się w ciągu pierwszego i drugiego roku studiów. Edukacja od trzeciego do piątego roku jest dobrowolnym wyborem studenta i prace z dziedziny rzeźby mogą stanowić aneks do pracy dyplomowej.  
 •  Programem jest - nauka prawidłowego kształtowania formy w przestrzeni. Począwszy od ćwiczeń uświadamiających konsekwencje trzeciego wymiaru w formie przestrzennej i płaskiej. Ćwiczenia z zakresu proporcji, kształtów, wielkości mas, bryły rzeźby i stosunków przestrzennych między nimi. Samodzielnej interpretacji w oparciu o obserwację z natury, bądź realizację wybranych projektów z uwzględnieniem relacji treści do formy.  
 • W związku z otwartą koncepcją pracowni rzeźby, stale współpracujemy z szerokim gronem studentów poszukujących.  Udostępniamy im wiedzę o nowych materiałach, technologiach i technikach wykonania. Znajduje to wyraz w unikatowych kolekcjach mody w ubiorze, biżuterii i tkaninie unikatowej. 
 • Potwierdzeniem naszych osiągnięć pedagogicznych niech będzie fakt, iż od pięciu lat (1998), studenci z pracowni rzeźby otrzymują rokrocznie nagrody w prestiżowym przeglądzie konkursowym im. Władysława Strzemińskiego w ASP Łodź.  
 • -15 Konkurs 1998 - Aleksandra Kucińska 
 • -16 Konkurs 1999 - Aleksandra Kucińska 
 • -17 Konkurs 2000 - Lidia Zgdańska 
 • -18 Konkurs 2001 - Artur Maliszewski 
 • -19 Konkurs 2002 - Marta Pszonak i Magdalena Buchałow. 
   

   
  (powyżej)
  Studyjme prace studentów z I roku studiów.

  < < <  obok, /olew z mosiądzu/ statuetka wykonana przez studentkę - nagroda 

  Pracownia bierze aktywny udział w akcjach i wystawach propagujących twórczośc studentów.

  Prace studenckie stanowią stałą ekspozycje galerii rzeźb w ogrodach  szpitala im. M. Kopernika w Łodzi. 
   Nagrodzone prace w Konkursie im. Wł. Strzemińskiego 
oceniane przez komisję składajacą się z wybitnych pedagogów, 
ASP w Łodzi i innych uczelni artystycznych w Polsce.

>>
<

 
 Marta Pszonak
(wyżej^)
Rzeźby - obiekty, wykonane w trakcie III i IV  roku studiów. 
Nagrodzone na 19 Konkursie im. Wł. Stzremińskiego w  2002 r.

(<< z boku)
Rzeźba wykonana w czasie pleneru.


 

 
Magdalena Buchałow

Rzeźba - obiekt wiszący 
II rok studiów.
Nagrodzona na 19 Konkursie 
im Wł. Strzemińskiego w 2002 r.
Wykorzystana do kolekcji ubioru.
Płaskorzeźba - II rok (obok >)


 

Artur Malewski
Artur Malewski - IV rok, Nagroda na 18 Konkursie w  2001r.

Malwina Rędzikowska
- II rok studiów. Praca poświęcona wydarzeniom z 11 września w N.Y .
Autorka była naocznym świadkiem zamachu terrorystycznego.
>

Anna Grzelak
II rok studiów.
Lidia Zagdańska 
Nagroda w 17 Konkursie im. Strzemińskiego w 2000r.
Aleksandra Kucińska
- instalacja V rok
Aleksandra Kucińska

Aleksandra Kucińska
- III rok.
Nagroda na 15 Konkursie 
im. Wł. Strzemińskiego w 1998 r
Aleksandra Kucińska
- IV rok.
Nagroda na 16 Konkursie 
im. Wł. Strzemińskiego w 1999 r
Aleksandra Kucińska
- Praca dyplomowo
z dziedziny rzeźby

<=  POWRÓT do głównej I historia I życiorys artystyczny I program I i inne I obiekty I architektura I 2004 r I 2005 r    Deja vu - 2007r
TOLEDO 2007

dudek_art@onet.pl

designer&html  designer & html
Krystyna Urbanowicz - Dudek

studio tel. (0-42) 650-01-33, mobile: 0 506-68-79-79, adres: 91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 56.