<=  POWRÓT do g³ównej I historia I obiekty I program i inne I architektura I studenci ASP I 2004r I 2005 r I Deja vu - 2007r  I  TOLEDO 2007
POLSKA SZTUKA WSPÓ£CZESNA

ZBIGNIEW DUDEK 
 

ÆYCIORYS ARTYSTYCZNY

"CROSSROADS" International meeting of sculpturs - Piotrków Tryb. - 2004.
^- Piotrków Tryb. - 2004.

 
Artysta rze¼biarz, adiunkt rze¼by,
kierownik pracowni rze¼by ASP w £odzi.
studio: tel. (42) 650-01-33
adres: 91-078 £ód¼, ul. Kasprzaka 56.

Ur. 29.01.1957 r. w Tomaszowie Maz.
Wykszta³cenie artystyczne.
Studia w PWSSP w £odzi, dyplom w 1983 r.
Od 1985 r. - nauczyciel akademicki w ASP w £odzi,
obecnie - adiunkt I st. pracowni rze¼by.
Formy wypowiedzi artystycznej: rze¼ba, obiekt, rysunek
Wystawy indywidualne:
2007 -  "Déja vu"  Gallery Center of Art "Patio" in Lodz
2006 -  "Patibulum"  Gallery Parter, in Academy of Fine Arts in Lodz
2005 -  "Sculpture" Gallery Parter, in Academy of Fine Arts in Lodz
2005 -  "Exhibition of sculpture" Museum in Lenczyca
2004 -   the  realization of sculpture before Mayoralty in Rillieux - the la - Pape 
under Lyon, France 
2002 -   exposition stood in patio WSHE in Lodz 
2000 -  "Sculpture" - Gallery 261, ASP in Lodz
2000 -  "Prelude" - Gallery CRP in Oronsko
1999 -  "Mythical..." - Gallery in Academy of Fine Arts in Poznan
1999 -  "Mythical"  - Gallery Akwarium in Academy of Fine Arts in Lodz
1995 -  "Intonations"  - Gallery Manhattan, Lodz 
1994 -  "Objects" - Gallery Arkady  Tomaszow Maz. 
1992 -  "Sculpture"   - Gallery Arkady  Tomaszow Maz. 
1989 -  "Sculpture"  - Gallery "Wschodnia", Lodz 
1989 -  "Sculpture"  - Gallery  BWA, Lublin 
Wystawy zbiorowe
1983 - ,,IV Biennale Ma³ych Form Rze¼biarskich'' - BWA , Poznań
1983 - ,,Konkurs na pomnik ¶w. Maksymiliana Kolbe'' Grand Prize, Zduńska Wola
1984 - ,,Dyplom '83'', Kraków
1984 -  Targi Sztuki ,,Interart'' - MTP, Poznań
1984 - ,,Wystawa ¦rodowiskowa" Muzeum w Tomaszowie Maz. 
1985 - ,,M³odzi na rzecz pokoju'', Toruń
1985 - ,,Miźdzynarodowe Triennale Sztuki'', Majdanek
1985 - ,,Wystawa zbiorowa'' - BWA, Piotrków Tryb.
1985 - ,,V Biennale Ma³ych Form Rze¼biarskich'' - BWA, Poznań
1986 - ,,I £ódzki Salon Wiosenny'' - BWA, £ód¼
1986 - ,,I Miźdzynarodowe Triennale Rze¼by Portretowej'' -BWA, Gdańsk
1987 - ,,II Biennale M³odych"', Wroc³aw
1988 - ,,II £ódzki Salon Wiosenny'' - BWA, £ód¼
1988 - ,,Arsena³ '88'', Warszawa
1989 - ,,Tworzywa sztuczne'' (wystawa poplenerowa) - CRP, Oronsko
1989 - ,,Tworzywa epoksydowe '89, '90 w CRP w Orońsku''
          -  ASP - Galeria rze¼by, £ód¼
1991 - ,,Krźgi Wschodniej'' - Centrum Sztuki Wspó³czesnej, Zamek Ujazdowski, W-wa
1992 - ,, A - jak Arkady" - Galeria Arkady w Tomaszowie Maz.
1993 -,,Prezentacje" - Galeria Arkady w Tomaszowie Maz.
1994 - Miźdzynarodowe Sympozjum - ,,360'' - CRP, Orońsko
1994 - Wystawa ,,Okolice Rze¼by'' - CRP, Orońsko
1994 - ,,Site - Actions'' Róæany ogród, Cardiff - Walia
1994 - ,,Zauroczenie" - Galeria Arkady w Tomaszowie Maz.>
1995 - Miźdzynarodowe Sympozjum Artystów - Konstrukcja w Procesie
         - ,,CO-EGZYSTENCJA'' -  Mitrpe - Ramon - Israel
1995 - Wystawa poplenerowa ,,Dystans'' i ,,3600'' - Galeria Studio, Warszawa
1995 -,, Marcowe gody - 2''- Muzeum Artystów, £ód¼
1996 - ,,Pod Jednym Dachem'' - Prezentacja Sztuki Polskiej - Podevil, Berlin - Niemcy
1996 - ,,W Krźgu Metafory'' - wystawa 50-lecia PWSSP w £odzi
         - Muzeum W³ókiennictwa, £ód¼
1996 - ,,Wystawa poplenerowa'' - ASP £ód¼, ASP Gdańsk, ASP Kraków (Katowice)
>         - CRP, Orońsko
1997 - ,,P³aszcz Arlekina' -' Galeria ,,Tower Building'', £ód¼
1997 - ,,Prezentacja Awangardy £ódzkiej 1969-1997'' - Galeria Zachźta, Warszawa
1997 - ,,Prezentacja Awangardy £ódzkiej'' - Galeria ,,Tower Building'', £ód¼
1998 - ,,Irish Artists Museum Centre"  13.07 -  2.08.1998 r  Dublin - Irlandia
2001 - "12 Wystawa Srodowiskowa"  - Piotrków Tryb.
2004 - "CONTACTS" The 5th International Symposium at Klenovį - >          Zįmek Klenovį, Czeska Republika
2004 - "CROSSROADS" International meeting of sculpturs - >             Piotrków Tryb.
2004 - "XIV Miźdzynarodowym Biennale Rze¼by" - Poznań
>          P³askorze¼ba "Pejzaæ I" - nagrodzona.
2005 - Wystawa "Kolekcja Galerii 261" - Galeria ASP £ód¼
2005 - Wystawa "Refleksja i praktyka" ASP £ód¼ pedagodzy - >           Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
2005 - Wystawa pedagogów ASP Pracowni Malarstwa i Rze¼by >         "Malarstwo Rze¼ba". Wystawa towarzysz±ca 60 - lecia ASP - 
2005 - Wystawa "Azymut Rze¼by" w zbiorach Centrum Rze¼by >         Polskiej w Orońsku - Miejska Galeria Sztuki, OPS, £ód¼
2006 -  "Internationale Sculpture Symposium Landek 06" Czech Republic.
2006 -  "I Internationale Sculptor's workshops - " We You They"
        2007 -  "International Meeting of Artists in TOLEDO
                    - NEXO 2007 - Art NET WORK -  Spain

Prize: 
2004 - " The 14th International Biennale of Sculpture"  - Poznan
Bas - relief "Landscap I" - was awarded.

1983 - ,, Competition on monument saint Maksymilian`s Kolbe'' Grand Prize, Zdunska Wola 


<= POWRÓT do g³ównej I historia I obiekty I program i inne I architektura I studenci ASP I 2004 I 2005 r I Deja vu - 2007r  I  TOLEDO 2007

dudek_art@onet.pl

studio: phone +48 (42) 650-01-33, mobile 0 (48) 506-68-79-79, address: POLAND, 91-078 Lodz, Kasprzaka St. 56